Przebieg procesu rekrutacji

W FOB-Decor rekrutacje prowadzimy przez cały rok w ramach bieżącego zapotrzebowania. Nasze aktualne oferty można znaleźć na portalach pracy oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera -> Oferty pracy. Jeśli zainteresowała cię konkretna oferta wyślij do nas list motywacyjny oraz swoje CV ze zdjęciem na adres mailowy rekrutacja@grupatradepol.pl . W zależności od stanowiska na które aplikujesz oprócz rozmowy kwalifikacyjnej możemy dodatkowo przeprowadzić testy weryfikujące twoje kompetencje zawodowe. Działamy w środowisku międzynarodowym dlatego na wybranych stanowiskach dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego. Przychodząc do nas na rozmowę kwalifikacyjną już zostałeś wybrany! Teraz wystarczy pokazać że to właśnie ciebie powinniśmy zatrudnić! W trakcie procesu rekrutacji wszelkie dane kandydatów są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Od momentu przesłania do nas CV przebieg rekrutacji wygląda następująco:

 
 

1. Wysyłanie CV

Nasze aktualne ogłoszenia znajdują się na portalach pracy oraz na naszej stronie w zakładce kariera->Oferty pracy. Po wybraniu interesującej Cię oferty wyślij do nas swoje CV wraz z wymienionymi w ogłoszeniu załącznikami.

 
 

2. Analizowanie nadesłanych CV

Na tym wstępnym etapie zajmujemy się analizą wszystkich nadesłanych CV pod kątem minimalnych wymagań oraz przesłania do nas wymienionych w ogłoszeniu załączników. Ustalenie kolejności spotkań z wybranymi kandydatami.

 
 

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Po naszym kontakcie telefonicznym zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Grupy w Turzy. W trakcie rozmowy weryfikujemy informacje nadesłane w CV, dokonujemy oceny wcześniejszych osiągnięć zawodowych oraz sprawdzamy znajomość języka obcego jeśli jest wymagane na dane stanowisko.

Jeśli na dane stanowisko jest większa liczba kandydatów bądź wymaga ono szczegółowego sprawdzenia jego wiedzy i umiejętności organizujemy kolejne spotkanie. Dodatkowe etapy procesu rekrutacji uzależnione są od rodzaju stanowiska na które poszukujemy pracownika.

 
 

4. Podjęcie decyzji

Po pierwszym lub kolejnym spotkaniu rekrutacyjnym następuje decyzja i zarazem najtrudniejszy etap – podjęcie decyzji o tym kto dołączy do naszego zespołu. Analizujemy wszelkie plusy i minusy danego pracownika oraz podsumowujemy informacje zebrane podczas rozmów.

 
 

5. Informacja zwrotna

Niezależnie od tego czy decyzja jest pozytywna czy negatywna zawsze otrzymasz telefoniczną informację zwrotną.

 
 

6. Witamy w zespole!

Jeśli informacja zwrotna zawierała pozytywną odpowiedź to witamy Cię w naszym zespole!