Nasze postępowanie

Firma FOB-Decor postępuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy integralną częścią społeczności, czujemy się za nią współodpowiedzialni, dlatego z roku na rok zwiększamy inwestycje w zasoby ludzkie, budowanie pozytywnych relacji z otaczającą nas społecznością oraz ochronę środowiska naturalnego. Szanujemy ludzi jak i otoczenie zewnętrzne wokół nas, patrzymy w przyszłość, dlatego działamy tak, aby rozwijać się jako Grupa lecz w zrównoważony sposób.


Nasze działania możemy podzielić na:

  • bezpieczeństwo pracowników
  • odpowiedzialność za środowisko
  • otoczenie społeczne

Zapraszamy do zapoznania się z ich opisem w poszczególnych zakładkach.