O firmie

Innowacyjne rozwiązania są odpowiedzią na ciągłą ewolucję rynku i potrzeby klientów.

Fob-Decor, poza standardowymi wyrobami, oferuje możliwość wdrożenia modyfikacji, zarówno w zakresie użytych surowców, zmian konstrukcyjnych czy nowych funkcjonalności zamknięcia. Poprzez stałą wymianę doświadczeń z dostawcami, udział w targach i spotkaniach branżowych, Fob-Decor monitoruje nowości na rynku surowców, urządzeń i technologii.

kraje

Strona w trakcie przebudowy – już wkrótce zapraszamy na naszą nową stronę.